Dalga Enerjili Bu Makine Denizde Kullanılıyor

Oneka Technologies adlı Kanadalı bir şirket, dalga enerjisini kullanarak deniz suyunu tuzdan arındıran bir makine geliştirdi. Harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duymayan bu yöntem nasıl çalışıyor?

“Kanada merkezli Oneka Technologies şirketi, dalga enerjisinden faydalanarak deniz suyunu tuzdan arındırma (desalinasyon) teknolojisi geliştirdi. Firmanın bu çevreci çözümü, su kıtlığı çeken ülkeler için yardımcı olabilir. Dünya suyunun sadece %3’ü tatlı su olarak kullanılabilir durumda. Küresel ısınma, aşırı su kullanımı ve tatlı su kaynaklarının kirlenmesi gibi nedenlerle önümüzdeki yıllarda su kıtlığı yaşanması bekleniyor. Bu nedenle tuzlu su arındırma teknolojileri kritik bir önem taşıyor. Tuzdan arındırma işlemi, yoğun enerji gerektiren bir süreç ve bu enerji genellikle yenilenebilir kaynaklardan gelmiyor. Son yıllarda tuzlu sudan tatlı su elde etme yöntemleri yaygınlaştı ve önümüzdeki yıllarda bu yöntemlerin daha da artması bekleniyor. Bu sebeple çevreci yöntemlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.”

Deniz suyunu tuzdan arıtmak için iki yöntem var

Deniz suyunu tuzdan arındırmak için iki farklı teknoloji bulunmaktadır. İlki termal yöntemdir. Bu yöntemde, deniz suyu kaynatılarak suyun buharlaşması sağlanır ve geride tuz kalır. Buharlaşan su daha sonra yoğunlaştırılarak toplanır ve kullanıma sunulur. Ancak bu yöntem, yüksek enerji tüketimi nedeniyle genellikle tercih edilmemektedir. İkinci yöntem ise membran yöntemidir. Deniz suyu, yarı geçirgen bir zarın içinden geçirilerek tuzun zara takılması sağlanır. Termal yönteme göre daha az enerji gerektirdiği için bu yöntem daha çok tercih edilmektedir.

Sistem Nasıl Çalışıyor?

Oneka’nın yaklaşımı, membran yönteminin geliştirilmiş bir versiyonunu içeriyor. Deniz tabanına sabitlenmiş yüzen bir makine, dalga enerjisini kullanarak membran sistemini çalıştırıyor. Sistemin içinde dolaştırılan suyun dörtte biri tuzdan arındırılıyor ve arıtılmış su kıyıya pompalanıyor. Bu sistem tamamen mekanik bir şekilde çalışıyor ve elektriğe ihtiyaç duymuyor. Makineler üç farklı boyutta inşa ediliyor, en büyüğü 8m x 5m boyutlarındadır. Sistemin çalışması için bir metre yüksekliğindeki dalgalar gereklidir ve en büyük olanı günde 49.000 litre su üretebilmektedir.

Geleneksel membran sistemlerinde tesisin atık suları, yüksek tuzluluk oranına sahip olduğundan dolayı denize boşaltılmadan önce işlenmelidir; aksi halde deniz yaşamına zarar verebilir. Oneka’nın makinesi ise denizden çekilen suyun dörtte üçünü biriktirdiği tuz ile karıştırarak denize boşalttığı için tuzluluk düzeyini fazla artırmamaktadır.

Geleneksel membran sistemlerinde, tesisin atık suları yüksek tuzluluk oranına sahip olduğundan denize boşaltılmadan önce işlenmeleri gerekir, aksi halde deniz yaşamına zarar verebilir. Oneka’nın makinesi ise denizden çekilen suyun dörtte üçünü biriken tuzla karıştırarak denize boşalttığı için tuzluluğu fazla artırmıyor. Oneka, makinelerinin önümüzdeki sene ticari olarak kullanıma sunulacağını belirtiyor.