Çelik Boruda Ham Maddeye Erişim Sorunu

Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD), çelik boru sektörü için 2023 yılı beklentileriyle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Çelik boru sektörü, küresel belirsizliklere rağmen 2022 yıl sonunda bir önceki yıla oranla ihracatını yüzde 10,7 oranında artırarak Türkiye ekonomisine 2,3 milyar dolarlık katkı sağladı. Sektör, özellikle gümrük vergisi gibi yeni düzenlemelerin uygulanmasıyla birlikte rekabet gücünü arttırmayı ve Türkiye’ye daha fazla değer katmayı hedefliyor.

ÇEBİD Genel Sekreteri Mehmet Zeren, “Sektörün çok büyük ihracat potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Bunu açığa çıkararak rekabetçi gücümüzü sürdürülebilir kılmak istiyoruz.” dedi.

Zeren, sektörün ham madde olarak kullandığı sıcak yassı çelik ürünlerinin yurt içindeki üretiminin, tüketimi karşılamadığını belirtirken şu değerlendirmede bulunarak “Ham madde olarak kullandığımız ürünlerin yurt içindeki üretimi 10,5 milyon ton ve bunun 2 milyon tonu ihraç ediliyor. Oysa bu ürünlerin yurt içi tüketimi 13 milyon ton dolayında bulunuyor ve bu nedenle yaklaşık 4,5 milyon ton ürün ithal ediliyor. Bununla birlikte, sıcak yassı çelik ürünlerinin ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı Ocak 2023 itibarıyla yüzde 9’dan yüzde 15’e yükseltilmiş durumda. Ülkemizi sarsan deprem felaketinin yaşandığı bölgede faaliyet gösteren ve önemli miktarda üretim yapan bir işletmede üretimin durmuş olması da arzın önemli ölçüde azalmasına neden oldu. Tüm bu gelişmeler, önemli bir sorun olan hammaddeye erişim ile ilgili sorunlarımızı biraz daha derinleştirdi.” şeklinde aktardı.