Brisa, 3 Ayrı Kategoride Adını Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Liderleri Arasına Yazdırdı

Sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve sonuçlarını uluslararası prestijli kurumlardan aldığı değerlendirmelerle ölçümleyen Brisa, uluslararası çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi (CDP) “İklim Değişikliği” kategorisinde 6 kez Türkiye liderliğinin ardından 2022’de Global Liderler arasında girdiğini duyurmuştu. CDP başarıları devam eden Brisa, şimdi ise “Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi”nde 4. Kez Global liderler arasına girerken, “Su Güvenliği” kategorisinde 4. kez Türkiye liderleri arasında yer almayı başardı.

Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation iştiraki Brisa, “Brimiz Hepimiz İçin” yaklaşımıyla sürdürülebilirlik alanında oluşturduğu yol haritasında emin adımlarla ilerliyor.  

Dünyanın kar amacı gütmeyen en büyük çevre girişimi olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP)’nde liderliğini sürdüren Brisa, 2022 yılında, “İklim Değişikliği” kategorisinde global liderliğinin ardından; “Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi”nde 4. kez A seviyesinde değerlendirildi. Brisa, yönetişim, hedefler, değer zinciri emisyonları, tedarikçi katılım stratejileri gibi alanlarda yüksek performans göstererek bu yıl da global liderler arasında yer aldı.

Sürdürülebilirliği işinin merkezine alan Brisa, tüm dünyada yaşanan su krizi ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği su tüketimini kontrol altına alma projeleri ile ise CDP “Su Güvenliği” kategorisinde Türkiye’de 4. kez liderler arasında yer almayı başardı.

Sürdürülebilirlikte somut hedeflere dayanan aksiyon planlarını hayata geçirmeye devam eden Brisa, 2008 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmalarla İzmit üretim tesisinde kuyu suyu tüketimini yüzde 67 azalttı. Hedefi ise 2025 yılında İzmit tesislerinde yüzde 75 azaltım sağlamak. Brisa, kuyu suyu tüketimini Aksaray fabrikasında ise 2030 yılında yüzde 70 azaltmayı hedefliyor.

“2050’de Net Sıfır’ı Hedefliyoruz”

Brisa’nın sürdürülebilirlik alanında elde ettiği başarıları değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü,“Sürdürüleblirlik yol haritamızı, şirketimizin ortakları Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding’in vizyonuyla, yönetişim sistemleri temeli üzerinde, çevresel ve toplumsal boyutlarda 2005 yılından bu yana kesintisiz sürdürüyoruz. Bu kapsamda; emisyon azaltım hedeflerimizi 1,5 derece senaryosuna göre hesapladık. CDP inisiyatiflerinden Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne onaylattık. Enerji ve emisyon yönetimi, doğal kaynakların kullanımı, döngüsel ekonomi, çevreci ürün ve hizmetler, sürdürülebilir satınalma alanlarında karbon emisyonumuzu azaltan kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sadece kendi bünyemizde değil tüm değer zincirimizde sürdürülebilir uygulamalara geçişe destek sağlıyoruz. Hem tedarikçilerimizin hem bayilerimizin sürdürülebilir iş yapış şekillerini benimsemeleri için çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz; 2030 yılına kadar doğrudan emisyonlarımızı %56 azaltmak ve 2050’de net sıfıra ulaşmak. Bu hedefimize giderken, uluslararası bağımsız kurumlar tarafından yapılan değerlendirmeler hem yol haritamızı güçlendiriyor hem de bizleri en iyisini yapmak için cesaretlendiriyor. Aldığımız neticeler global iş dünyasında ve lastik endüstrisinde Brisa’yı liderler arenasına taşıdı. Bu başarılı sonuçlarda ve sürdürülebilirlik yolcuğumuzda emeği geçen Brisalıları tebrik ediyorum. Örnek ve öncü şirket konumumuzu devam ettirmek için taahhütlerimizin işaret ettiği yoldan devam edeceğiz” diye konuştu.

author avatar
Gülfize Topaloğlu