Boeing, Sürdürülebilirlik Raporunu Duyurdu

Boeing, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Raporu 2024’e dair detayları paylaştı.

Boeing, karbon yönetiminde ilk adım olarak emisyonları kaynağında önlemeyi ve ardından kalan emisyonları dengeleme ve kaldırma projeleriyle azaltmayı vurguluyor.

Şirket, sera gazı emisyonları, enerji tedariki ve su ve atık yönetimi gibi kilit alanlarda sürdürülebilir bir yaşam döngüsü oluşturmayı hedefliyor. 2025 hedefleri doğrultusunda, yenilenebilir enerji kullanımı, verimli altyapı yatırımları ve koruma çabalarıyla çevresel etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Boeing’in 2024 raporunda gelişim gösterilen alanlara dair veriler de kaydedildi.

Yenilenebilir Enerji Kullanımı: 2023 yılında Boeing’in operasyonlarında kullanılan enerjinin %39’u yenilenebilir elektrikten sağlandı.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık: 2020’den bu yana ABD’deki çalışanlarının %6,4 daha fazla ırksal/etnik azınlıklardan oluşması ve küresel iş gücünde kadınların oranının %1,2 artması.

Gönüllü Çalışma Saatleri: 2023 yılında çalışanların 100.000 saat daha fazla gönüllü çalışma yaparak toplamda 477.000 saat hayır işlerine katkıda bulunması.

Çalışan Bağışları: Çalışan bağışları ve Boeing Bağış Eşleştirme Programı ile hayır kurumlarına toplamda 60 milyon dolar bağış yapıldı.

author avatar
Ezgi Aydoğanoğlu