Blockchain, İklim Değişikliği ile Nasıl Mücadele Edebilir?

Blockchain’in merkezsiz yapısından dolayı insanların enerji kullanımlarını kontrol etme ve karbon ayak izlerini azaltma konusunda güçlendirebileceği düşünülüyor.

Blockchain’in iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olabileceği konular ve yollar şu şekildedir:

  • Karbon Ticaretine Bağlı Emisyon Azaltımı

Emisyonlarını azaltan şirketler, karbon ticareti ile ödüllendirilmektedir. Piyasa temelli olan bu mekanizma, şirketler için bir motivasyon kaynağı olarak görülüyor. Blok zinciri teknolojisi de karbon ticareti için güvenli ve şeffaf bir platform olarak dolaylı emisyondan yararlanma yollarını açabilir. Şirketler, blockchain ile karbon kredisi işlemlerini gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve merkezi olmayan bir defter kullanılarak belgeleyebilir.

  • Yenilenebilir Enerji Kaynağı Teşviki

Merkezi olmayan bir enerjisi altyapısı oluşturarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması teşvik edilebilir. İnsanlar ya da şirketler, bir aracı olmadan yenilenebilir enerjileri doğrudan alıp ya da satabilirler. Böylelikle fosil yakıtlara olan bağlılık azaltılmış olur.

  • Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri ciddi bir karbon salınımı sağlamaktadır. İşletmeler, tedarik zinciri sürecinde blockchain’i kullanarak karbon ayak izini takip edebilir. Böylelikle sera gazı emisyonları azaltılabilir.

  • Karbon Emisyonlarının Raporlanması

Blockchain teknolojisi ile birçok kaynaktan gelen karbon emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması sağlanabilir. Merkezi olmayan bir defter sayesinde emisyonlar kesin olarak ölçülür ve raporlanır.