Bizim Toptan, 6. Sürdürülebilirlik Raporu’nu Paylaştı

Bizim Toptan, 6’ncı sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Yayınlanan Sürdürülebilirlik Raporu, “Bağımsız Güvence Beyanı” ile sunuldu. Rapor, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, atık yönetimi uygulamaları, sürdürülebilir tarım projeleri, sorumlu tedarik zinciri yaklaşımları ve fırsat eşitliği konularında yürütülen çalışmaları içeriyor.

Yıldız Holding’in “Bu Dünya Bizim” ilkesini benimseyen Bizim Toptan, “İsrafsız Şirket” modelini benimsiyor ve değer zinciri içinde çeşitli adımlar atıyor. Şirket, yeşil enerji kaynaklarına yapılan yatırımlardan ambalaj ve atık yönetimine, sürdürülebilir tarımı destekleyen ürünlerden sorumlu tedarik zinciri optimizasyonuna, iş sağlığı ve güvenliği çabalarından fırsat eşitliği girişimlerine kadar geniş bir yelpazede sürdürülebilirlik yol haritası çerçevesinde çalışmalarını duyurdu.

Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, sürdürülebilirliğe işlerinin ayrılmaz bir parçası olarak baktıklarını belirtti. Balcı, “Yatırımlarla büyürken faaliyetlerimizi tüm dünyaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarımızın bilinciyle yürütüyoruz. Bağlı bulunduğumuz Yıldız Holding’in “Bu Dünya Bizim” anlayışını ve “İsrafsız Şirket” modelini benimsiyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesindeki çalışmalarımızla Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılına kadar ulaşılması hedeflenen ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na Bizim Toptan olarak katkı sağlıyoruz. Attığımız tüm adımlarda paydaşlarımız için uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz. Tüm faaliyetlerimizde çevre ve iş etiği sorumluluklarını en üst seviyede uygulamaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Başarıyı yalnızca finansal çıktılara indirgemediklerini ifade eden Balcı, “Sorumluluklarımızın farkındayız. Sürdürülebilirlik hedefleri ile desteklenmeyen başarıların kalıcı olmadığına inanıyorum. Müşteri ve çalışan memnuniyetinin de başarı bileşenlerinin en önemli parçalarından biri olduğunu bilerek tüm süreçlerimizde insanı merkeze alıyoruz. Bizim Toptan olarak her bir çalışanımız ve tüm iş ortaklarımız ile faaliyetlerimizi çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve en yüksek kalitede tutmak için çalışıyoruz.” diye ekledi.

Bizim Toptan CEO Hüseyin Balcı

Bizim Toptan, Enerjisini Yenilenebilir Kaynaklardan Sağlıyor

Şirket, 2022 yılı itibariyle uygulamaya koyduğu yenilenebilir enerjiye geçiş planı çerçevesinde ilk adımını attı. Bu adım, Gebze’deki mağazasının çatısına kurulan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ile gerçekleştirildi. Söz konusu proje sayesinde Gebze’deki mağazanın enerji tüketiminin yüzde 107‘si temiz enerji kaynağından karşılanıyor.

Türkiye’nin 81 iline ürün dağıtımı gerçekleştiren şirket, dağıtım operasyonlarında rota optimizasyonunu kullanarak karbon ayak izini azaltıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan bu çalışmalar sayesinde 437.000 kilometrelik bir tasarruf elde edildi. Böylece 63 ton karbon emisyonunun oluşumu engellendi.

Bizim Toptan, “Sürdürülebilir Tarım İlkesi” çerçevesinde Türkiye’nin tarım ve çiftçilik sektörüne destek vererek küresel gıda krizi döneminde yerel tarımın gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlıyor. Şirket, yerli tohum kullanımını teşvik ederek yerli üretimden elde edilen ürünleri daha kısa taşıma mesafeleri ve düşük çevresel etki ile müşterilerine sunarak sürdürülebilir uygulamaları hayata geçiriyor. “Ülker Bizim Topraklardan” adlı bakliyat ve pirinç serisi ise ata tohumlarıyla üretilmiş olup, yerel tarıma destek sağlayarak yerli tohum kullanımını teşvik ediyor.

Şirket, gıda israfını engelleme çabaları çerçevesinde mağazalarında satışa uygun olmayan 8 ton ürünün hayvan yemine dönüşümüne destek sağlayarak hem gıda israfını önledi hem de sera gazı salınımını azalttı. Bizim Toptan, 136 mağazasında sıfır atık sertifikası bulundurarak atık yönetimi alanında öncü rol üstleniyor. Geri dönüşüm projeleri, atık azaltma programları ve sıfır atık hedefleri ile atık yönetimine odaklanıyor. Aynı zamanda tedarik zinciri boyunca çevresel etkiyi azaltma amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten şirket, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi konusunda çaba harcıyor.

author avatar
Hatice Çam
Editör