Biyokütle ve atık ısıdan elektrik üretimi

Türkiye’nin biyokütle ve atık ısı enerjisi, 74 ilde bulunan santrallerle birlikte 2 bin 380 megavat kapasiteye ulaştı. İstanbul en yüksek kapasiteye ve elektrik üretimine sahip şehir olarak ilk sırada yer alıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının derlediği verilere göre, Türkiye’nin elektrik kurulu gücü nisan sonu itibarıyla 104 bin 487 megavata ulaşmış durumda. Bu rakamın içinde biyokütle ve atık ısı enerjisinin payı ise yüzde 2,27 olarak belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası verilerine göre, atıkların potansiyelinden elde edilebilecek ekonomik enerji eşdeğeri toplamda yaklaşık yıllık 3,9 milyon ton petrol değerinde hesaplandı.

Binlerce ton atıktan elektrik üretildi

Sınırsız doğal kaynaklardaki su, rüzgâr ve güneş gibi enerji kaynaklarının modern yaşamda kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesi için kullanılan teknolojiler çeşitlenip gelişti. Aynı zamanda binlerce ton atığın enerji üretiminde kullanımı da artış gösterdi.

Türkiye’nin neredeyse tüm bölgelerinde biyokütle ve atık ısı kaynaklarından elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. Biyokütleden elde edilen elektrik enerjisi kurulu gücü, mart sonu itibarıyla 74 ildeki santrallerle birlikte 2 bin 380 megavata ulaştığı kaydedildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Biyokütle Enerji Potansiyel Atlasını paylaştı

Biyokütle, organik materyallerin yanmasıyla elde edilen sürdürülebilir ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak öne çıkıyor. Özellikle tarımsal ürün artıkları, orman ürünleri ve ticari veya evsel atıklar gibi çeşitli kaynaklar, bu sistemde yakıt olarak kullanılarak enerji üretimine katkı sağlıyor.

Büyük ölçekli üretim sektörlerinde, demir-çelik ve cam sanayi gibi ısı gerektiren süreçlerde genellikle belirli bir miktarda ısı kullanılıyor. Geriye kalan kısım ise çeşitli yöntemlerle ve çoğunlukla baca gazları aracılığıyla atılıyor.

“Atık ısı” olarak adlandırılan bu enerji türüyle elektrik üretimi gerçekleştirmek mümkün görünüyor. Bu sayede bedava yakıt kullanılarak elektrik üretimi sağlanıyor ve ekonomik fayda elde ediliyor. Ayrıca çevre duyarlılığı açısından da önemli bir katkı sağlanıyor.