Bill Gates, Gelişmiş Nükleer Reaktör Tesisi Kuruyor  

TerraPower‘ın kurucusu Bill Gates, ABD’de türünün ilk örneği olan Natrium adlı gelişmiş nükleer reaktör tesisinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Natrium, sodyum soğutmalı hızlı reaktörü ve erimiş tuz bazlı enerji depolama sistemi ile yenilenebilir enerjiyle sorunsuz entegre olacak.

Bill Gates’e göre, Natrium dünyadaki en gelişmiş nükleer tesis olacak. Gates, bu tesisin geleneksel reaktörlere göre çok daha güvenli ve daha az atık üreten bir yapıda olacağını belirtti. Natrium, emekliye ayrılan bir kömür santralinin yakınında inşa ediliyor ve bu özelliğiyle kömürden nükleere geçiş projesi olarak dikkat çekiyor.

Tamamlandığında 200 ila 250 kişiyi istihdam edecek tesiste, 110 eski kömür işçisi de yer alacak. TerraPower, Natrium santralini 2030 yılında faaliyete geçirmeyi hedefliyor.

İnşaat, buhar türbinlerinin ve enerji üreten diğer makinelerin yer alacağı “enerji adasında” 2025 yılında başlayacak. “Nükleer ada” olarak belirtilen kısımdaki çalışmalar ise 2026’da başlayacak. TerraPower, reaktörü çalıştırma izni almak için ayrı bir işletme lisansı da almak zorunda.

https://www.youtube.com/watch?v=Na5Nkl0p3rs

Hızlı Reaktör Nedir?

Eğer bir reaktörde hızlı nötronlar fisyon tepkimelerinin çoğuna neden oluyorsa, bu tür reaktörlere “hızlı reaktör” denir. Termal reaktörlerde nötronları yavaşlatmak için çeşitli yavaşlatıcı malzemeler kullanılırken hızlı reaktörlerde kullanılmaz. Halihazırda kurulu olan nükleer santrallerin yüzde 99’u termal reaktör sınıfına giriyor.

author avatar
Ezgi Aydoğanoğlu