Avrupa’dan Milyar Euroluk Hidrojen Desteği

Avrupa Birliği ülkeleri tarafından oluşturulan bir program kapsamında, 33 hidrojen projesine 6,9 milyar euro destek sağlanacak. Bu destek ile yeşil hidrojen arzının artırılması ve doğalgaza olan bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Yedi Avrupa Birliği üyesi ülke tarafından oluşturulan program çerçevesinde, 33 hidrojen projesine 6,9 milyar euro destek sağlanacak. Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Devlet yardımı kuralları çerçevesinde, hidrojen altyapısını desteklemek için üçüncü bir ‘Avrupa Ortak Çıkarına İlişkin Önemli Projeyi’ (IPCEI) onayladı. Bu destekle birlikte, yenilenebilir hidrojen arzının artırılması ve doğalgaza olan bağımlılığın azaltılması hedeflenmekte, ayrıca birliğin yeşil dönüşüm hedeflerine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

“IPCEI Hy2Infra” adlı proje, Avrupa Birliği üyeleri olan Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz ve Slovakya tarafından birlikte hazırlandı. Yedi üye devlet, proje kapsamında 6,9 milyar Euro’ya kadar kamu finansmanı sağlayacak. Bu kaynağın 5,4 milyar Euro seviyesinde özel sektör sermayesi katkısıyla yatırıma dönüşmesi hedefleniyor. Program çerçevesinde, küçük ve orta ölçekli işletmeleri de içeren 32 şirket, toplamda 33 projeyi hayata geçirecek.

IPCEI Hy2Infra programının belirlediği hedefler şu şekildedir:

  1. 3,2 GW kapasiteli büyük ölçekli elektrolizörlerin kurulması, yenilenebilir hidrojen üretimini desteklemek amacıyla.
  2. Yaklaşık 2.700 km uzunluğunda yeni ve yeniden tasarlanmış iletim ve dağıtım boru hatlarının inşa edilmesi.
  3. En az 370 GWh kapasiteli büyük ölçekli depolama tesislerinin geliştirilmesi.
  4. Yılda 6.000 ton yakıtın nakliyesine imkan verecek elleçleme terminalleri ve liman altyapısının inşa edilmesi.