Avrupa Merkez Bankası Yeşil Dönüşüme Odaklanıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), rotasını yeşil dönüşüm, iklim ve doğayla ilgili risklere odaklanan çalışmalara çeviriyor. AB’nin 2030 karbon düşürme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla ECB, çevre yönetim programı başlatacak.

ECB, 2024 ve 2025 yıllarında faaliyetlerine ışık tutacak yeni alanların belirlendiğini ve iklim değişikliği konusundaki çalışmaların genişletilmesi kararı alındığını duyurdu.

Buna göre, ECB, yeşil ekonomiye geçişin etkisi ve riskleri ile özellikle geçiş maliyetleri ve yatırım ihtiyaçları konusunda üstünde duracak.

İklim değişikliğinin artan etkisi ve daha sıcak bir dünyaya uyum sağlamak için alınan önlemlerin ekonomiye nasıl tesir konusu ile doğa kaybı ve doğanın bozulmasından kaynaklanan riskler, bunların iklim bağlantılı risklerle nasıl etkileşime girdiği ve ekonomi ve finansal sistem üzerindeki etkileri yoluyla ECB’nin çalışmalarını nasıl etkileyebileceği düzenli olarak gözden geçirilecek.

Bu durumda, ECB, yeşil ekonomiye geçişte finansmanının etkileri, yeşil yatırım ihtiyaçları, geçiş planları ve yeşil dönüşümün ekonominin işgücü, verimlilik ve büyüme gibi yönlerini nasıl etkilediği konusundaki çalışmalarını artıracak.

Ayrıca, ECB, bu geçişi baz alarak para politikası materyalleri ve portföyünde daha fazla değişiklik yapılması durumunu da incelenecek.

AŞIRI HAVA OLAYLARININ ENFLASYONA ETKİSİ ANALİZ EDİLECEK

ECB, aşırı hava olaylarının enflasyon ve finansal sistem üzerindeki etkisine ve bunun iklim senaryolarına ve makroekonomik tahminlere nasıl dahil edilebileceğine ilişkin analizini derinleştirecek.

İklim değişikliğine uyumun veya uyum eksikliğinin ekonomi ve finans sektörü üzerindeki olası etkisini de değerlendirilecek.

AB’nin 2030 karbon düşürme hedeflerine ulaşmayı desteklemek için ECB, çevre yönetim programı başlatacak.

​​​​​​​Gelecekteki Euro banknot serileri için eko-tasarım ilkeleri de göz önünde bulundurulacak.