Avrupa Biyoplastikleri Eylem Çağrısında Bulunuyor

Avrupa Biyoplastikler (EUBP), Kapsamlı Biyopolimer Endüstriyel Eylem Planı’nın oluşturulması için Avrupa Birliği’ni (AB) çağıran bir Politika Manifestosu yayımladı. EUBP, bir eyleme geçilebilir AB Biyoekonomi Stratejisi’nin, güçlü bir biyopolimer endüstri tabanını desteklemesi gerektiğine inanıyor ve bunun gelecek AB politika döngüsünün en önemli unsurlarından biri olması gerektiğini savunuyor. EUBP, gelecek Komisyon ve ortak yasama organlarını şu 6 temel noktayı önceliklendiren Biyopolimer Endüstriyel Eylem Planı geliştirmeye çağırıyor:

  1. Regülasyonları uyumlaştırmak: AB regülasyon çerçevesinde biyoekonomi kavramlarının ve önceliklerinin yetersiz bütünleşmiş olması, biyoekonomiye yüksek düzeyde siyasi destek olmasına rağmen, biyoplastikler için adil bir rekabet ortamı yaratmada eksiklik yaratmaktadır. AB, biyoplastiklere adil bir rekabet ortamı oluşturmak için regülasyonları uyumlaştırmalıdır.
  2. Sürdürülebilir biyokütle erişimini teşvik etmek: AB, biyoenerji ve biyobazlı sürdürülebilir ürünler arasında denge kurmalıdır.
  3. Teknolojik inovasyon için finansal destek artırılmalıdır: Biyoplastik üretim süreçlerini ticari talepleri karşılayacak ölçekte büyütmek teknik olarak zorlayıcı olabilir ve bu, inovasyonun ölçekte büyümesi için uygun bir finansal ortamın gerekliliğini ortaya çıkarır.
  4. Altyapı boşluklarını kapatmak ve gıda atığı toplama erişimini teşvik etmek: Biyoplastikler için döngüsel bir ekonominin sağlanması, sağlam mekanik, kimyasal ve organik geri dönüşüm altyapısını gerektirir. AB, gıda atığının toplama, sınıflandırma ve geri dönüşümü için altyapılara daha fazla yatırım yapmalıdır, böylece biyoplastik endüstrisinin büyümesini destekler.
  5. Pazar talebini artırmak: Avrupa’da kamu ve özel yatırımın getirisinin başka yerde değerlendirilmemesi için pazar teşviklerine ihtiyaç vardır. AB, biyobazlı, biyobozunur ve kompostlanabilir plastikler için adil bir rekabet ortamı oluşturmalıdır.
  6. Tüketici farkındalığını artırmak: Birçok tüketici, biyobazlı veya kompostlanabilir alternatiflerin gerçek çevresel faydaları hakkında bilgi sahibi değildir. AB, biyoplastiklerin avantajları konusunda tüketici farkındalığını artırmalıdır, böylece talebi artırabilir.

“Hasso von Pogrell, EUBP‘nin İcra Direktörü, ‘Biyoplastikler, plastiklerin çevresel etkisini azaltmada önemli bir rol oynama potansiyeline sahiptir.’ diyor. ‘Ancak, endüstri tam potansiyeline ulaşmak için net ve destekleyici bir politika çerçevesine ihtiyaç duyuyor.’

Manifesto, biyoplastik üreticileri, dönüştürücüler ve son kullanıcıları da içeren geniş bir paydaş grubu tarafından desteklenmektedir.

‘EUBP’nin AB İşleri Başkanı Roberto Ferrigno, ‘AB’nin çevreye ve ekonomiye fayda sağlayacak bir biyoplastik endüstrisi oluşturma fırsatını değerlendirmesini istiyoruz.’ diyor.

EUBP, belirtilen Biyopolimer Endüstriyel Eylem Planı’nı geliştirmek ve uygulamak için AB ve diğer paydaşlarla işbirliği yapma taahhüdündedir.