Anthrobot, Yara ve Hasarlı Dokuları İyileştirecek

Bilim insanları, yaraların ve hasarlı dokuların iyileşmesine yardımcı olabilecek minik robotlar olan “anthrobot“ları üretmeyi başardı. Bu robotlar, canlı hücrelerle etkileşime geçerek tedavi sürecine destek olabilirler.

Tufts Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, yaptıkları araştırmada farklı yaş ve cinsiyetteki yetişkin bağışçılardan elde ettikleri soluk borusu hücrelerini kullanmayı başardılar. Araştırmacılar, yaraları ve hasarlı dokuları iyileştirebileceği düşünülen canlı minik robotları bu hücrelerle üretti. Bu çalışma, daha önce ortaya çıkarılan ilk canlı robotlar olan “xenobot”lara dayanıyor.

Bilim insanları, anthrobotların tıbbi uygulamalarda kullanılıp kullanılmayacağı sorusunu cevaplamanın ana hedefleri olduğunu belirtti. Bu bağlamda, araştırmacılar minik robotların laboratuvar ortamında yetiştirilmiş, “sıyrık barındıran” insan nöronlarındaki hasarı taklit edip etmediklerini inceledi. Araştırmacılar, iyileşme mekanizmasını henüz tam anlamıyla çözemediklerini, fakat “anthrobotların” nöronların hasarlı bölgesinde büyüme kaydettiğini ifade etti.

Anthrobot, Sağlık Alanında Çığır Açıyor

Araştırmanın yazarlarından biri olan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Gizem Gümüşkaya, soluk borusu hücrelerinin hareket kabiliyetine sahip olmaları ve nispeten kolaylıkla erişilebilir olmaları nedeniyle araştırmada tercih edildiğini ifade etti. Gümüşkaya, soluk borusu hücrelerinin büyüme koşullarının kimyasal bileşimini deneyler yaparak inceledi ve hücre kümelenmelerini kaplayan tüylerin dışarıya doğru bakmasını sağlayacak bir yöntem buldu.

Gizem Gümüşkaya, “Birinci günde, ikinci günde, dördüncü veya beşinci günde hiçbir şey olmadı, ancak biyolojinin genellikle yaptığı gibi, yedinci gün civarında hızlı bir geçiş oldu.” dedi. Hücre kümelenmesindeki hareketliliği “yeni açan bir çiçeğe” benzeten Gümüşkaya, “Yedinci günde kirpikler ters dönmüş ve dışarıdaydı.” şeklinde ifade etti. Gümüşkaya, “Bizim yöntemimizde her anthrobot tek bir hücreden büyüyor.” ifadesine yer verdi. Araştırmada, ileri geri dalgalanan “cilia” adı verilen saç benzeri çıkıntılarla kaplı soluk borusu hücrelerinin, bu özelliği sayesinde akciğerlerdeki hava geçişlerine giden küçük parçacıkları dışarı itebildiğine dikkat çekildi.

Araştırmanın yazarlarından Profesör Michael Levin, “anthrobotları” benzersiz kılan şeyin hücrelerin kendi kendine bir araya gelmesi olduğunu belirtti. Levin, birçok bilim insanının biyolojik robotlar geliştirdiğini ancak bu robotların inşa edilen kalıplar üzerine yerleştirilmiş hücrelerle yapıldığını ifade etti. “Anthrobotlar” laboratuvar ortamında 60 güne kadar yaşamayı başardı. Araştırmanın sonuçları “Advanced Science” dergisinde yayımlandı.