8 Yılın En Yüksek Hidroelektrik Kapasite Artışı

Dünya genelinde geçtiğimiz yıl hidroelektrik kapasite artışı, 34 bin megavat ile 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Uluslararası Hidroelektrik Derneği (IHA) 2023 Dünya Hidroelektrik Raporu’na göre; gelişmiş ülkelerin karbon salımı hedeflerine ulaşma çabası ve güvenilir, sürekli elektrik talebinin artması, hidroelektrik enerjisindeki kapasite artışını destekledi ve daha çevreci kaynakları tercih etmelerine yol açtı.

Geçtiğimiz yıl hidroelektrik kurulu gücü, bir önceki yıla göre 34 bin megavat artarak 1 milyon 397 bin megavata ulaştı. Eklenen yeni kapasitenin 10 bin 500 megavatlık kısmı pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerinden, geri kalan 23 bin 500 megavatlık bölümü ise barajlı hidroelektrik santrallerinden oluştu.

Kaynak Anadolu Ajansı

Hidroelektrik enerjisi dünya çapında artış gösteriyor

Hidroelektrik enerjisi alanında kurulu güç açısından Çin, dünya genelinde 415 bin megavatlık kapasitesiyle birinci sırayı elde etti. Brezilya, 110 bin megavatlık kurulu kapasitesiyle ikinci sırada yer alırken, ABD ise 102 bin megavatlık kapasitesiyle üçüncü sırayı aldı. Türkiye ise geçen yıl 32 bin megavatlık kurulu gücüyle dünya genelinde 9’uncu sırada yer alarak, Avrupa’da ise 2’nci sırayı korudu.

Geçtiğimiz yıl Avrupa’da hidroelektrik sektörüne 2 bin 712 megavat yeni kurulu güç eklendi. Bu eklenen kapasitenin 1780 megavatlık kısmı pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerinden oluştu. Bu dönemde Avrupa genelindeki toplam hidroelektrik kurulu gücü ise 258 bin megavata yükseldi.

Dünya genelinde hidroelektrik kapasitesi, 2015 yılındaki 33 bin 700 megavat seviyesinden sonra geçtiğimiz yıl ilk kez 34 bin megavatlık bir artış gösterdi.

Bu dönemde, hidroelektrik kapasite artışına en büyük katkıyı 23 bin 811 megavatla Çin sağladı. Ardından 1100 megavatla Laos, 1012 megavatla Kanada, 998 megavatla Portekiz ve 900 megavatla İsviçre takip etti.

Türkiye, geçtiğimiz yıl 558 megavatlık kapasite artışıyla dünya genelinde 9. sırada yer aldı.