2024’ün Döngüsellik Boşluk Raporu Yayımlandı

Döngüsellik Boşluk Raporu 2024, politika, finans ve iş gücü alanlarında reformların gerçekleştirilmesi ve döngüsellik prensiplerinin teşvik edilmesi gerektiğini öne sürmektedir.

Deloitte ve Circle Economy’nin ortaklığıyla hazırlanan Döngüsellik Boşluk Raporu 2024 (Circularity Gap Report 2024), 2018’de yüzde 9,1 olan döngüsellik açığının, 2023’te yüzde 7,2’ye düştüğünü ifade ediyor.

Bahsi geçen rapora göre, yüksek gelirli ülkeler evrensel sınırlardan iklim değişikliğinin aşılmasında yüzde 42’lik bir paya sahipler. Orta gelirli ülkeler ise bu sınırın aşılmasında yüzde 50 oranında bir etkiye sahip. Aradaki fark, büyük ölçüde orta gelirli ülkelerin gelişmiş ülkeler için  malzeme üretmelerinden kaynaklanıyor. Düşük gelirli ülkeler ise yüzde 8 ile evrensel sınırlardan iklim değişikliğinin aşılmasına en az katkıyı sağlıyor.

Rapor, dünya çapında refah toplumunu inşa etmek için düşük gelirli ülkelerin döngüsel kalkınmayı önceliklendirmesi, orta gelirli ülkelerin endüstriyel süreçlerde döngüselliği teşvik etmesi ve yüksek gelirli ülkelerin tüketim alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğini belirtiyor.

Ayrıca adil bir geçiş sağlamak için eğitim müfredatlarına yeşil disiplinlerin ve becerilerin entegre edilerek, iş ve beceri açığının kapatılmasının mümkün olduğu da raporda belirtiliyor. Pratik meslek kurslarıyla, yenilenebilir enerji teknisyenliği ve onarım uzmanlığı gibi alanlarda yeşil işlere olan talebin büyük ölçüde karşılanabileceği belirtiliyor.

author avatar
İpek Dogan