2023 Yılında Rüzgar Enerjisinde Radikal Büyüme

Küresel ısınmaya karşı, yenilenebilir enerji kurulumlarına yönelik yatırımlar artıyor. Bu bağlamda, 2023 yılında rüzgar enerjisi alanında şimdiye kadar görülen en radikal büyüme rekoru kırıldı.

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi’nin (GWEC) bu yılki Küresel Rüzgar Raporu’na göre, küresel rüzgar endüstrisi 2023 yılında 117 GW’lık rekor bir yeni kapasiteyle genişledi. Bu, rüzgar enerjisi kurulumları açısından şimdiye kadar yaşanan en iyi yıl oldu. Ancak rapor, yapılması gereken çok iş olduğunu da vurguluyor.

Rüzgar, 2023’te Yüzde 50 Büyüdü

COP28 iklim hedeflerine ulaşabilmek ve küresel 1,5 derecelik sıcaklık hedefini gerçekleştirebilmek için rüzgar endüstrisinin 2023’te 117 GW olan yıllık büyümesini 2030’a kadar en az 320 GW’a çıkarması gerekiyor. Ayrıca, 2023’te inşa edilen yeni rüzgar enerjisi kurulumlarında, 2022’ye göre yüzde 50’lik radikal bir artış görülmüş durumda.

Rapora göre, tüm kıtalarda 54 ülke yeni rüzgar enerjisi kurulumları gerçekleştirdi. Yeni rüzgar enerjisi kurulumlarında ilk beş pazar sırasıyla Çin, ABD, Brezilya, Almanya ve Hindistan oldu. Ancak ilk beş ülkeye odaklanmak biraz yanıltıcı olabilir; zira Çin, tek başına 2023 yılında 75 GW’lık yeni tesis kurulumuyla rekorları altüst ederken, küresel toplamın yaklaşık yüzde 65’ini oluşturdu.

İkinci sıradaki ABD’nin kurulumu yaklaşık 6 GW iken, üçüncü sıradaki Brezilya 2023 yılında 4,8 GW’lık rüzgar santrali kurmayı başardı. Bölgesel olarak bakıldığında, Asya-Pasifik bölgesinde rüzgar santrali kurulumlarında yüzde 106, Latin Amerika’da yüzde 21, Afrika ve Orta Doğu’da ise yüzde 182 oranında bir büyüme kaydedildi.

Küresel kümülatif rüzgar enerjisi kapasitesi 2023’te ilk defa 1 terawatt (TW) baremini aştı ve yıldan yıla yüzde 13’lük büyümeyle şu anda 1.021 GW’a ulaştı. Karasal rüzgar santrali kurulumlarına bakıldığında 106 GW ile en iyi yıla imza atıldı. Açık deniz kurulumları ise 10,8 GW olarak gerçekleşti.