Fosil Yakıt Rezervleri Genişliyor

Oxford Üniversitesi Sürdürülebilir Finans Grubu tarafından yayımlanan yeni bir rapor, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) senaryosunun net sıfırı taahhüt eden finansal kurumlar üzerindeki etkilerini inceliyor.         

Rapor, yeni fosil yakıt rezervi aramaları için finansmana derhal son verilmesi ve kömür ve doğal gaz santralleri gibi fosil altyapıların hızla kullanımdan kaldırılması gerektiğini ortaya koyuyor. Ancak rapor, Blackrock ve Barclays gibi önemli finans kurumları tarafından finanse edilen şirketlerin agresif fosil yakıt genişletme faaliyetlerine devam ettiğine yer veriyor. Rapor, finans kuruluşlarına yeni fosil yakıt rezervleri için proje finansmanını sona erdirme çağrısı yapmanın yanı sıra, şirketlerin kurumsal finansman ve sigorta hizmetlerine hak kazanabilmeleri için aynı kriterleri karşılayan geçiş planlarını uygulamaları gerektiğini savunuyor. Ayrıca, finans kuruluşlarına yeni kömürlü termik santral için proje finansmanına son vermeleri ve şirketlerden UEA’nın net sıfır aşamalı çıkış tarihlerine uygun olarak doğal gazdan elektrik üretimini azaltma planlarını açıklama çağrısında bulunuyor.             

Rapor şu bilgilere yer veriyor:

“Örnek incelemelerde finanse edilen şirketler için, doğal gaz kapasitesinin yüzde 12’si 10 yaşın altında ve kömür kapasitesinin yüzde 9’u (BlackRock) ile yüzde 29’u (Barclays) 20 yaşın altında. Genişleme açısından, yapım aşamasındaki veya planlanan yeni gaz varlıkları, kapasitede yaklaşık yüzde 10’luk bir büyümeyi temsil ediyor. Fosil yakıt üretimi ile ilgili incelemeler, finanse edilen petrol ve doğal gaz şirketlerinin fosil yakıt rezervlerini genişletmeye devam ettiğini ve CAPEX’in yaklaşık yüzde 10’unu keşifl e ilgili faaliyetlere ayırdığını gösteriyor. Şu anda ne Barclays ne de BlackRock, finanse edilen şirketlerin kömür santrallerindeki genişlemeyi durdurmalarını veya IEA Net Sıfır Emisyon tarihlerine uygun olarak üretimi aşamalı olarak sonlandırmaları için geçiş planlarına sahip olmalarını şart koşuyor.”

Rus Fosil Yakıtlarına Bağımlılığı Azaltmak İçin “Görev Gücü” 

Avrupa Komisyonu ve ABD, Avrupa’nın Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığını azaltmak için bir Görev Gücü oluşturulduğunu duyurdu. Açıklamada, “ABD, uluslararası ortaklarla çalışmak da dahil olmak üzere, AB pazarı için 2022’de en az 15 bcm’lik ek sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) hacmi sağlamak için çaba gösterecek” deniyor.           

Uzmanlar, AB’yi ABD ve Kanada gibi yerlerden gelen bir LNG pazarına dönüştürmenin, hem fosil bağımlılığı hem de iklim hedefleri açısından mevcut sorunları erteleyeceğine ve daha da kötüleştireceğine dikkat çekiyorlar. E3G Doğal Gaz Dönüşümü Kıdemli Politika Danışmanı Raphael Hanoteaux, “LNG ’ye dayalı bu çeşitlendirme stratejisi, uzun vadeli bir geçiş seçeneği değil, çok pahalı, kısa görüşlü bir güvenlik önlemidir. AB ve ABD bunun yerine temiz enerjiyi ve enerji talebini düşürmeyi enerji güvenliği ortaklığının merkezine koymalıdır” yorumunu yapıyor. Sierra Club Enerji Kampanyası Kıdemli Direktörü Kelly Sheehan, “Yeni ve genişletilmiş doğal gaz ihracat tesislerinin genişletilmesine izin vermek, onlarca yıllık riskli, istikrarsız fosil yakıtlara bağımlılığa neden olur ve iklimimiz ve zaten aşırı yüklenmiş Körfez Kıyısı toplulukları için felakete yol açar. Fosil yakıtları ikiye katlamadan, uygun fiyatlı temiz enerjiye hızla geçmeliyiz” diyor.             

İtalyan düşünce kuruluşu ECCO’nun Eşkurucusu ve İcar Direkörü Luca Bergamaschi ise “Avrupa’nın Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline en güvenli tepkisi, her şeyden önce, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji seçenekleriyle doğal gaz ve petrol tüketimini azaltmak olmalıdır” yorumlarını yapıyor.

KAYNAKÇA

1.https://www.dunya.com/kose-yazisi/fosil-yakit-rezervleri-genislemeye-devam-ediyor/653149