EXPO 2025 OSAKA’da Türkiye’nin Marka Değeri Tescillenecek

Biri Asya’nın en batı diğeri ise en doğu ucunda yer alan Türkiye ve Japonya ; dostluğu mesafeleri aşmış, müstesna ilişkilere sahip iki büyük ülke. Kültürel iklim ve coğrafya açısından uzak olan iki halkın birbirlerine bu denli muhabbet besleyip gönülden bağlı olmalarında bazı önemli tarihi vakaların dönüm noktaları olarak ön plana çıktığını görüyoruz.

Salgın hastalıklar, iklim değişikliği ve jeopolitik risklerin etkisiyle küresel ticarette belirsizliklerin arttığı bu dönemde , sağlam temellere sahip Japonya – Türkiye’nin ticari ve ekonomik alanda işbirliğini aynı dayanışma ruhuyla geliştirmesi ilişkilerimizdeki samimiyet ve yakınlığı perçinlemesi açısından büyük önem taşıdığına inanıyorum.

10 MİLYAR SU ÜRÜNLERİ İTHALATI

Japonya bir ada ülkesi olmasından ötürü, zirai karantina tedbirlerini sıfır toleransla uygulanıyor. Japonya’nın yaş meyve-sebze pazar büyüklüğü dikkate alındığında ; bu sektörde yer alan ihracatçılarımızın böylesine büyük bir pazarda kendilerine sağlam bir yer edinmeleri adına gerekli kriterlerin sağlanmasını hızlıca temin etmek, ikili ticaretimizdeki önceliklerimizden biri.

10 milyar doların üzerinde ithalatıyla dünyanın üçüncü en büyük su ürünleri ithalatçısı konumundaki Japonya’nın özellikle 1 milyar dolar tutarındaki orkinos pazarından ülkemizin aldığı payın yıllar içerisinde düzenli şekilde artması memnuniyet verici bir gelişme.

TÜRKİYE YATIRIMCILAR İÇİN OPERASYONEL MERKEZ KONUMUNDA

İkinci temel eksen olarak, Japonya’dan ülkemize gelen doğrudan yatırımların altını çizmek istiyorum. Bugün Türkiye’de faaliyet gösteren Japon firmaların doğrudan yatırımları 2,7 milyar dolar düzeyinde AB ile Gümrük Birliği Anlaşması olan Türkiye , nitelikli iş gücü, eğitimli genç nüfusu ve rekabetçi pazarıyla bölgesinde öne çıkıyor.

1,2 TRİLYON DOLAR DIŞ YATIRIM

Ülkemizde halihazırda faaliyet gösteren 200’den fazla Japon firmasının sağladığımız bu avantajların bilincinde olduğunu görmek bizi memnun ediyor. Ancak Japonya’nın toplam dış yatırımlarının 1,2 trilyon dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda , Japon firmalarının noktasında halen alınacak ciddi bir mesafe olduğunun kanısındayım.

EXPO 2025 OSAKA ETKİNLİĞİNE GENİŞ KATILIM

Buna ek olarak, 2 ülke arasındaki ilişkilerin orta vadede daha da ileri seviyeye taşınmasına ve ülkemizin marka değerinin dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Japonya’da da tescillenmesine büyük katkı sağlayacağına inandığımız EXPO 2025 OSAKA etkinliğine , ülkemizin söz konusu organizasyona verdiği önem çerçevesinde yüksek düzeyde katılım sağlanacağız.

Bu itibarla, Türkiye’nin Japonya’da tanınırlığının 2025 yılına kadar daha fazla artırılmasına yönelik çalışmalarımızı ilgili kurumlarımız , sivil toplum kuruluşlarımız ve meslek örgütlerimiz ile koordineli bir şekilde sürdürüyoruz.

KAYNAKÇA

1.Dünya Dergisi Mayıs sayısı – Ticaret Bakanı Mehmet Muş