Endüstriyel Kazaların Hayata Etkisi

Dünya genelinde her yıl 2,3 milyon insan endüstriyel kazalar yüzünden hayatını kaybediyor. Bir günde yaklaşık 6 binden fazla kişinin ölümüne tekabül eden bu verilere rağmen şirketlerin iş kazalarına yönelik koruyucu önlemlerinin yetersizliği son zamanlarda gündem konusu.

Endüstriyel kazalar tarih boyunca Çernobil ve Bhopal gibi felaketlerde 10 binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre, bugün halen dünya genelinde her yıl 2,3 milyon insan endüstriyel kazalar yüzünden hayatını kaybediyor. Bu sayı bir günde yaklaşık 6 binden fazla kişinin ölümüne tekabül ederken, şirketlerin iş kazalarına yönelik koruyucu önlemleri yetersiz kalıyor.
Günümüzde endüstriyel güvenlik yetersizliğindeki sebeplerden biri, konunun insan güvenliğinden ziyade varlıkları korumakla ilişkili olduğunun düşünülmesidir. Modern teknolojinin sunduğu tüm avantajlara rağmen, birçok kuruluş halen bu teknolojileri çalışanlar ve çevre sağlığı için kullanmakta çekiniyor. Her yıl yaklaşık 340 milyon iş kazasının yaşandığı göz önünde bulundurulduğunda, endüstriyel güvenliğin etkisi sanılandan daha geniş kapsamlı. Yeterli endüstriyel güvenlik önlemlerine sahip olmayan şirketlerde yaşanan iş kazalarının olumsuz sonuçları şu şekilde sıralanabilir:

1. Verimliliğe etkisi:
İş kazaları yalnızca çalışanların sağlığını etkilemekle kalmaz; aynı zamanda çalışanın tedavi süreci boyunca iş sürekliliğinde de aksamalara neden olur. Ayrıca, kaza sonrası işe dönen çalışanların üretkenlik kapasitelerinde ve motivasyonlarında olumsuz etkiler gözlemlendiği de bildiriliyor.

2. Marka değeri ve hisse fiyatına olumsuz etkisi:
İş yerlerinde sık yaşanan kazaların halka açık şirketlerin borsa değerine ciddi zarar verdiği ve hisse fiyatını aşağı çektiği bilinen bir gerçek. Yetersiz endüstriyel önlemlerin sebep olduğu kazalar, tüm şirketlerin uzun vadede itibarını zedelemeye, tüketici güvenini yitirmeye ve finansal performansının düşmesine de yol açıyor.

3. Maliyetlere etkisi:
İş kazalarının, çalışanlar ve onların endüstriyel güvenliği için fazla harcama yapmak istemeyen şirketlere maliyeti son derece yüksektir. Kaybedilen iş günleri, tazminat, sigorta, tedavi masrafları ve diğer dolaylı maliyetlerin yanında bir de düzenleyici makamlar tarafından verilen cezalarla birlikte endüstriyel kazalar çok pahalıya mal oluyor.

Sürekli olarak işçi güvenliğini iyileştirme çalışmalarına yatırım yapılmalı
Zayıf endüstriyel güvenliğin şirketler üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, güvenliğin sağlanması için çaba gösterilmesi ve kârın artırılması için sürekli olarak işçi güvenliğini iyileştirme çalışmalarına yatırım yapılması gerekiyor. Çalışanlar güvenlik önlemleri, iş yeri riskleri ve kazalarını nasıl önleyebilecekleri konusunda eğitilmeli, önce güvenlik kültürü ve zihniyeti oluşturmalıdır. Şirketler için gerekli olan, uygun sağlık ve güvenlik eğitimini planlamanın yanı sıra modern teknolojiden yararlanılmalı, kazaları önlemek ve riskleri zamanında azaltmak için prosedürler uygulanmalıdır.


Şirketlerin endüstriyel güvenlik önlemlerinin zayıf olmasının altında yatan nedenleri ise şöyle sıralayabiliriz:

1. Reaktif yaklaşım savunmasızlığı:
Birçok şirket, bir iş kazası yaşandığında kazanın nedensel analizini yapar ve benzer bir kazanın tekrarlanmaması için düzeltici önlemler alır. Güvenlik önlemlerini proaktif olarak günlük operasyonlara entegre etmemek ve stratejik bir yaklaşım geliştirmemek, şirketleri kazalara karşı savunmasız kılıyor.

2. Modern teknolojinin kullanılmaması:
Şirketler tarafından iş makineleri için yapay zeka gibi modern teknolojilere büyük yatırımlar yapılmasına rağmen, iş güvenliği için de var olan bu tür teknolojiler uygulanmıyor ya da uygulayan şirketlerin sayısı çok az. Dolayısıyla, endüstriyel güvenlik önlemleri için çağa uygun çalışmalara ağırlık verilmeli.

3. İnsandan önce makine güvenliğine odaklanmak:
Birçok şirket, çalışanlarının sağlıkları için risk teşkil eden konulara odaklanıp, bunları iyileştirmek yerine sadece makinelerin güvenliğine ve üretim çıktılarının iyileştirilmesine odaklanıyor.