En Güçlü Metaller

En güçlü metaller ya da mukavemet gücü yüksek olan metaller, birbirinden farklı alanlarda en yaygın biçimde kullanılan metallerdir. Bu yüksek dayanıklılığa sahip metaller, içerdiği saf formlarıyla beraber oldukça güçlü ve metal alaşımlarıyla beraber yüksek sıcaklıklarda, çekme mukavemeti güçlü olan bu paslanmaz çelik ve metaller, birbirinden farklı inşaat, ağır sanayi gibi güç gerektiren alanlarda kullanılır.

Günümüzde üretilen saf formdaki metallerin birbirinden farklı güçlü yanları vardır. En güçlü metaller olarak akma dayanımı olarak tanımlanan ölçüt, kalıcı deformasyon karşısında en düşük stres değerine sahip ölçüdür. Basınç dayanımı ise kusurlara neden olan sıkma stresi ile ilgili miktar ölçerdir.

Çekme mukavemeti ise çekme stresinin miktarını ölçen, kusurlara neden olan mukavemet ölçütüdür. Son olarak darbe dayanımı ise kırılmaya karşı darbe enerji miktarını ölçer türdür. Metallerin kullanıldığı alanlara bağlı şekilde birbirinden farklı kullanım amacına bağlı olan bu türleri, günümüzde birçok alanlarda da yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Dünyanın en güçlü metalleri arasında farklı alaşımlarda olabilecek dört metal çeşidi vardır. Bu metaller çelik, titanyum, tungsten ve inconeldir. Saydığımız bu metaller arasında hem günlük dilde kullanım olarak hem de kullandığımız araçlarda en sık rastladığımız metal ise çeliktir. Bugün sokakta yüz kişiye “Dünyanın en güçlü metali nedir?” diye soru sorulsa büyük bir çoğunluk çelik cevabını verir. O halde bu dört güçlü metal arasında ilk olarak çeliği yakından tanıyalım.

En Güçlü Metal Çeşitleri

Birbirinden farklı niteliğe sahip özelliklerde pek çok metaller bulunmaktadır. En güçlü metal, dizi metaller olarak bilinir. Kullanım amacına bağlı şekilde en güçlü metal çeşitleri arasında dizi metal dışında ise birçok alaşımlarla beraber üretilmiş her metal türü de bulunur. 4 metal, en güçlü olarak ön plana çıkan metal çeşitleri olup bunlar çelik, inconel, tungsten ve titanyum metallerdir.

Çelik Türü Nedir?

Demir ve karbonun alaşımı ile birlikte elde edilen çelikler, günümüzde safsızlıkları giderilerek, karbonun eklenmesiyle beraber çeşitli fırınlarda demir cevheri ısıtılması sonucu elde edilmektedir. Çeliğin bazı özelliklere sahip olması, daha güçlü ve kuvvetli olması için içerisinde manganez, vanadyum, niyobyum gibi elementler eklenmektedir. Bu elementler, demirin daha da güç sahip olması yönünde etkileyen özellikleri olur.

Günümüz şartları içerisinde en yaygın şekilde kullanımı olan çelikler, her yıl milyarlarca tonda üretilmekte ve aynı zamanda pek çok sanayi alanında da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ağır sanayi alanlarından inşaatlara, çeşitli gökdelenler vb. yüksek binalardan tutun da köprülere kadar birçok alanda modern ve güçlü bir şekilde çelik yapılarda bu güçlü mukavemeti olan çelikler kullanılır. Hırdavat sektöründe de çivi ve vida gibi türlerde, mutfak eşyası gibi daha küçük alanlarda da birçok açıdan kullanımı bulunur. 

Paslanmaz çelik, takım çeliği ve maraging çeliği gibi birbirinden farklı özelliklerde çelikler bulunmaktadır. Çelik çeşitlerinden paslanmaz çelikler, %11 0ranında krom içermesiyle beraber son derece korozyona karşı dayanıklı bir alaşım elde edilir. Bir diğer çeşit olarak takım çeliği ise tungsten ve kobalt alaşımı karışımı olup, sert bir çelik elde edilmesi için kullanılmaktadır. Takım çeliği, matkap veya eksenler gibi makinelerin üretimlerinde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Korozyona dayanıklı olup genel olarak pek çok sert malzeme üretiminde direkt olarak kullanılmaktadır. 

Çeliğin nikel ile karıştırılmasıyla beraber elde edilen alaşımlı hali maraging çeliklerini oluşturur. Bu çelikler, karbon içeriği daha düşüktür ve son derece güçlü bir şekilde kullanılmış olur. Roket ve füze kaplamalarından tutun da uranyum zenginleştirmeye kadar gaz santrifüjlerinde dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılır.

Çelik, Demir ve Nikel Alaşımı

Çok çeşitli olsa da karbon çeliklerinin nikel ile karıştırılması halinde güçlü bir şekilde elde edilen alaşımlardır. Diğer metallerle benzer özellikte olduğu gibi günümüzde gerilme mukavemetiyle birlikte demir, nikel ve çelik alaşımı özelliği bulunmasıyla normal çeliklerden en az 2 kat daha güçlüdür.

Demir ve nikel, dünyadaki pek çok metal çekirdeklerinden çok daha fazla dünya yüzeyinde bulunmasıyla beraber birçok alanda da geniş bir kullanımı bulunur. Akma dayanımı yüksek, çekme dayanımı yüksek niteliklere sahiptir.

Titanyum Metaller

Yüksek mukavemet gücüne sahip gümüş renkteki metallerden biri de titanyumdur. Isıl işlem gören çelik çeşitleri gibi zor olmayan bu titanyum çelikler düşük yoğunluklu olan türleriyle bilinir. Demir, vanadyum ve alüminyum gibi dizi element ile alaşımlı olan titanyum türlerinin alaşımları hem güçlü hem de hafif şekilde olduğu bilinir. Askeri alanlarda ve endüstriyel alanların birçoğunda da geniş bir kullanımı bulunmaktadır.

Ayrıca hafif ve güçlü bir alaşım olması sayesinde uçakların yapımında da yaygın şekilde kullanılmaktadır. Korozyona karşı dayanıklılığı normal sularda olduğu kadar deniz suyunda da geçerlidir. Bu nedenle de pervanelerde, dalgıç bıçaklarında en iyi ve yaygın şekilde de yine titanyum metal türü kullanılır.

Tungsten

Metaller arasında kimyasal bileşikler halinde bulunan nadir metallerden bir tanesidir. Kırılgan bir yapıya sahip olmakla birlikte çalışması da zor bir metaldir. Ancak rafine edilerek en saf haline getirildiğinde birçok çelikten daha sert bir yapıya sahiptir. En güçlü metaller arasında en yüksek gerilme mukavemetine sahip olanıdır. Metaller arasında tungstenin enleri bunlarla sınırlı değildir. Bu güçlü metal ayrıca en yüksek erime noktasına ve en düşük buhar basıncına sahiptir. Bu özelliğinden dolayı roket ve füze imalatı için uygun bir metaldir. Tungsten başta çelik olmak üzere diğer metallerle alaşım için de kullanılabilir.