E-atıkların Yasa Dışı İşlenmesi İnsan Sağlığını Olumsuz Etkiliyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Emre Gündoğdu, “Atık sahasında çalışan 18 milyon kadar çocuk, ergenle 12,9 milyon kadının, e-atık geri dönüşümüyle bağlantılı sağlık sorunları nedeniyle risk altında olma ihtimali de bulunuyor” dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Gündoğdu, Dünya Sağlık Örgütü’nün dijital atıklardan kaynaklanan toksik tehditlere ilişkin yayınladığı rapora göre, dünya genelinde çocukların, gençlerin ve anne adaylarının sağlığının kullanılmayan elektronik cihazların (e-atık) yasa dışı bir biçimde işlenmesi sebebiyle risk altında bulunduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kullanılmayan elektronik cihazların (e-atık) yasa dışı bir biçimde işlenmesi, dünya genelindeki çocukların, gençlerin ve anne adaylarının sağlığını riske ediyor.

İçerdiği değerli metal ve madenler sayesinde yeni bir iş alanı oluşturan e-atıklar, uygun olmayan bertaraf etme yöntemleri nedeniyle hem insan sağlığı hem de çevre sağlığı sorunlarına neden oluyor.

Güç kablosu, batarya, elektrik bileşenleri veya devresi olan hemen hemen her ev veya iş eşyasını kapsayan e-atık, geri dönüştürülme sürecinde birçok önemli noktayı bünyesinde barındırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Emre Gündoğdu, e-atık maruziyetinden kaynaklı olarak çocukların ve hamilelerin sağlıklarının risk altında olduğunu belirtti.

Dünya Elektronik Atık Günü yaklaşırken, dijital atıkların dönüştürülme faaliyetlerinde ortaya çıkan durumları değerlendiren Gündoğdu, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) dijital atıklardan kaynaklanan toksik tehditlere ilişkin yayınladığı rapora göre E-atık geri dönüşüm faaliyetleri ile sağlık sorunları arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu aktardı.

Gündoğdu, Dünya Sağlık Örgütü’nün’Dijital Atıklar’ araştırmasının, çocukların sağlığına yönelik artan tehdidi vurguladığını belirterek, şunları kaydetti:

“Dünya Sağlık Örgütü’nün dijital atıklardan kaynaklanan toksik tehditlere ilişkin yayınladığı ‘Çocuklar ve Dijital Atıklar: E-atık Maruziyeti ve Çocuk Sağlığı’ başlıklı rapora göre, dünya genelinde çocukların, gençlerin ve anne adaylarının sağlığı, kullanılmayan elektronik cihazların (e-atık) yasa dışı bir biçimde işlenmesi sebebiyle risk altında bulunuyor. E-atıkların geri dönüştürülmesi sürecinde bu atıklardan değerli metalleri ayıklamanın resmi olmayan yöntemleri özellikle fiziksel ve nörolojik gelişiminin kritik aşamalarında olan çocukları, gençleri ve hamile kadınları olumsuz etkiliyor. Aynı zamanda atık sahalarında çalışan 18 milyon kadar çocuk ve ergen ile 12,9 milyon kadının, e-atık geri dönüşümüyle bağlantılı olan sağlık sorunları nedeniyle risk altında olma ihtimali de bulunuyor.”

Bu raporun aynı zamanda çocukların zararlı E-atık faaliyetlerinden kaynaklanan risklere maruz kalmasını önlemek için bir eylem çağrısı niteliğinde olduğuna işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Emre Gündoğdu, hükümetlerin, e-atıkların çevreye duyarlı bir şekilde dönüştürülmesi sürecinde faaliyet gösterenlerin güvenliğini sağlamak için bağlayıcı girişimlerde bulunması gerektiğini aktardı.