Dijital Fırsat Eşitliği Hedefiyle “Yarının Köyleri” Projesi

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye’nin köylerinin üretim potansiyelini dijital teknolojileri kullanarak artıracak, kırsal kalkınmayı destekleyecek ‘Yarının Köyleri’ projesini başlattı.

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye’nin köylerinin üretim potansiyelini dijital teknolojileri kullanarak artıracak, kırsal kalkınmayı destekleyecek ‘Yarının Köyleri’ projesini başlattı. Proje kapsamında, Trendyol’un teknolojik yetkinlikleri ve UNDP’nin saha tecrübesini köylere ulaştırarak istihdamın artırılması, üretimin güçlendirilmesi, kültürel değerlerin korunarak kırsal kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

Yarının Köyleri projesiyle; sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünün oluşturulması ve Anadolu’nun yöresel ürünlerinin markalaştırılması hedefleniyor. Böylece yerel ürünlerin, köydeki üreticiden direkt olarak tüketiciyle buluşmasına fırsat yaratılacak. Proje ile örnek köylerin günlük hayatta ve üretim süreçlerinde dijital teknolojilere daha rahat erişebilmesi için dijital merkezler oluşturulacak.

Yarının Köyleri projesinde kurulacak dijital merkezlerde; gençler, kadınlar ve engelli bireyler başta olmak üzere tüm üreticilere ve üretim ekosistemine e-ticaret, e-ihracat, ürün geliştirme, markalaşma, paketleme, finans, kalite gibi konularda eğitim ve danışmanlıklar verilecek. Ayrıca farklı modellemeler ile akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması desteklenecek, tarımsal verimin artması, yerel ürün kalitesinin iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve doğanın korunmasına katkı sağlanacak. Kodlama ve robotik atölyeleri ile çocuklar dijital dünyaya hazırlanacak. Bu merkezlerde; gençlere yönelik dijital sanat faaliyetleri gerçekleştirilecek, eğitim ve sağlık hizmetlerinde dijital uygulamaların kullanımı, bilgisayar destekli tasarım gibi farklı alanlarda hizmetler de verilecek.

Adana, Diyarbakır ve İzmir illerinde üç pilot köy ile başlayacak olan “Yarının Köyleri” projesi ile beş yılda toplam 10 köye ulaşılması hedefleniyor. İlk etapta her köy için gelişme potansiyeli olan yerel üç ürüne odaklanılacak. Pilot köylere kurulacak bu dijital merkezlerden tüm yakın köyler faydalanabilecek. Pilot illerde yeni e-ticaret girişimcisi oranının ise proje tamamlandığında yüzde 60 artacağı ön görülüyor.

Yarının Köyleri projesi köy ve kent arasında fırsat eşitliğini destekleyecek.

Yarının Köyleri projesi ile 1 milyondan fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini açıklayan Trendyol Kurucu Ortağı Begüm Tekin, “Tüm ekosistem için pozitif etki yaratmayı her zaman önceliklendiriyoruz. Türkiye’den doğan ve globalleşen bir şirket olarak topraklarımızda büyük emek harcanarak yetiştirilen ürünlerin, zanaatlerin daha çok kişiye ulaşması ve gerçek değerini bulması en büyük arzumuz. Bir teknoloji şirketi olarak sahip olduğumuz olanaklarla dijital uçurumun kapatılmasına odaklanıyoruz. Yarının Köyleri, bu anlamda etkili dokunuşlar gerçekleştirebileceğimiz, her ayrıntısıyla katkı verebileceğimiz bir proje oldu. Sadece bir köyü değil, o köyün çevresini ve hatta bulunduğu ilin ekonomisini, sosyal hayatını etkileyecek. Köy ve kent arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkı verecek adımları birlikte atarak başaracağız” dedi.

“Köylerden dünyaya köprü kuruyoruz”UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise; “Türkiye’deki köyler yaratıcı enerjiyle dolu. Fakat çoğu zaman ürünlerini iç ve dış pazarlara ulaştırmak için ihtiyaç duydukları köprüden ve kentlerde yaşayanların kolaylıkla erişebildikleri dijital yeniliklerden yoksun kalıyorlar. UNDP olarak Trendyol ile kurduğumuz ortaklıkta, bu köprüyü oluşturmak için dijital araçları kullanmayı ve kimseyi geride bırakmadan köylerin refah düzeyinin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.