DepremRiskim, Bir Deprem Hasar Tahmin Uygulaması

DepremRiskim Mobil Uygulaması, binanın zarar görebilirliğine ilişkin bir tahmin raporu oluşturması için geliştirildi.

Ülkemizde yaşanan ve büyük kayıplar verdiğimiz deprem sonrasında birçok yerli girişim sosyal fayda amacıyla uygulamalar üretti. Bu girişimlerden bir tanesi de Başarsoft. Şirket, depremden önce yapılması gereken öncelikli durumlardan birine odaklanıyor.

Bu uygulama ile binanın hangi sismik bölgede olduğu, sismik haritadaki değerler ile çakıştırılarak hesaplanıyor. Uygulamaya indirip konumunuzu girdikten sonra analiz yapmak istediğiniz binayı işaretlemeniz gerekiyor.  Adres bilgileri girişinden sonra ise reverse geocode ile adres bilgisi koordinata dönüştürülerek binanın bulunduğu bölgeye ait sismik dereceler hesaplanıyor.

Uygulama açıklaması ise şu şekilde:

DepremRiskim Mobil Uygulaması üzerinden kullanıcının bina noktasını harita üzerinde işaretleyerek, adres bilgileri, fotoğraf, yapım yılı bilgileri ile FEMA-154 standartlarına göre hazırlanmış görsellerden bina tipi ve varsa düşey düzensizlik ve plan düzensizliği bilgilerinin seçilmesi, FEMA-154 Standartlarında belirtilen Sismik Bölge Derecelerinden Düşük, Orta, Orta-Yüksek, Yüksek, Çok Yüksek değerlerine göre skor hesabı yapılması sonucunda kullanıcının belirttiği binaya ait bir zarar görebilirlik raporu oluşturulabilmesi için geliştirilmiştir.

Uygulamada zemin ile ilgili resmî gazetede depremsellikle ilgili yayınlanmış veriler (e-devlette 2018 yılında yayınlanan veriler) kullanılmıştır. Bu veriler içerisinden Kısa Periyot (0.2 sn) için Spektral İvme (g)-Ss ve 1 sn Periyot için Spektral İvme (g) -S1 verileri içerisindeki 50 yılda %10 aşılma olasılığı değerleri (475 yılda bir deprem olma riski) kullanılmıştır. Bu değerlerden bir sismik enterpolasyon haritası oluşturulmuştur.

Kullanıcı cihazda konum erişimine izin vererek analiz yapmak istediği binayı harita üzerinde işaretlemektedir. Adres bilgileri girişinden sonra reverse geocode ile adres bilgisi koordinata dönüştürülerek binanın bulunduğu bölgeye ait sismik dereceler hesaplanmaktadır. Böylelikle binanın hangi sismik bölgede olduğu bilgisi sismik haritadaki değerler ile çakıştırılarak hesaplanmaktadır. Kullanıcı FEMA Standartlarına göre hazırlanmış bina görselleri ve açıklamalarından ilgili binaya ait tip seçimi yapabilmektedir. Bina da varsa düşey düzensizlik ve/veya plan düzensizliği ile ilgili seçimler yine FEMA Standartlarına göre hazırlanmış görseller içerisinden kullanıcıya seçtirilerek skor hesapları yapılmaktadır. Toprak tiplerine göre 4 farklı skor hesabı yapılmaktadır.

FEMA-154’de belirtildiği üzere değerlendirme skoru S=1, bir bina için beklenen yer sarsıntısının meydana gelmesi durumunda 10’da 1 büyük hasar olasılığını gösterir. S=2 100’de 1, S=3 1000’de 1 büyük hasar olasılığına karşılık gelir. Yüksek S skoru iyi deprem performansını, düşük S skoru olası zayıf deprem performansını gösterir. Genelde S skoru 2’den küçük ise binanın deprem performansının yeterli olmayabileceği ve can güvenliği tehlikesi oluşturabileceği değerlendirilir. 2 değerinden düşük çıkan herhangi bir skorun olması durumunda binanın depreme dayanıklılığı ile ilgili bir uzmanla görüşülmesi konusunda kullanıcıya tavsiye verilmektedir. Eğer deprem sonrası oturulabilme veya kullanılabilme performansı isteniyorsa, S=3 veya daha üzeri bir skor uygun olacaktır.

DepremRiskim Mobil Uygulaması üniversite iş birliği ile geliştirilmiştir. Bu uygulamanın amacı farkındalık oluşturmaktır. Uygulama ücretsizdir ve herhangi bir kâr amacı gütmemektedir. Bu uygulama herhangi bir sigorta amacı gütmemektedir. Sadece bilgilendirme amaçlı olarak kullanılmaktadır. Binanın deprem dayanıklılığını belirlemek için ileri seviye analizler gerekmektedir. Bu analizler konu uzmanları ile yürütülmelidir.

DepremRiskim’e ulaşmak için tıklayabilirsiniz.