CO2 Ayak İzi: Plastik Endüstrisi İçin Bir Fırsat

Artan enerji ve hammadde fiyatları, plastik işleme şirketlerinin yeni zorluklarla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. CO2 ayak izini daha da hızlı azaltmak şirketlere hareket özgürlüğü sağlıyor. ENGEL Grubu’nun CTO’su Dr. Gerhard Dimmler’in K 2022’ye kadar olan süreçte vurguladığı gibi, “ENGEL, enjeksiyon kalıplamada CO2 tasarrufu sağlayan çözümler söz konusu olduğunda rol modeldir. Ekim ayında Düsseldorf’ta göstereceğimiz şey tam da budur.”