Çerez Politikası

Zorunlu Çerezler: Zorunlu çerezler, internet sitesinin çalışması ve amaçlandığı gibi kullanılabilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezler, güvenliği iyileştirme, aramaları kaydetme, oturum açma veya benzer işlevlerin kullanılmasına imkân tanır ve pazarlama faaliyetleri amacıyla kullanılmazlar. Söz konusu çerezler bilgi toplumu hizmetinin (oturum açma, form doldurma, ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadır. Söz konusu çerezler tarayıcı oturumunuz bittiğinde sona erer ve o tarayıcı oturumu sırasındaki eylemlerinizle bağlantı kurmamıza olanak tanır.

Reklam ve Pazarlama Çerezleri: Reklam ve pazarlama çerezleri, ilgi alanlarınıza göre ve onlara uygun içerikler ile reklamların sunulması amacıyla kullanılır. Bu çerezler yoluyla elde edilen bilgiler, size ait diğer verilerle eşleştirerek ilgilerinize daha uygun içerikler ve  size özel kampanya ve ürünlerin size sunulmasını sağlar. Üçüncü taraf çerezler olan bu çerezler, iş ortaklarımızın iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılmasına imkan tanır.

İşlevse Çerezler: İşlevsel çerezler, tercihlerinize dayalı olarak site içeriğimizin  sizin için bireyselleştirilmesine olanak sağlar. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup, cihazınızda … gün süreyle tutulmaktadır.


Veri sorumlusu sıfatına sahip TEPZONE Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi  (bundan sonra kısaca “machingo.com” olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermek isteriz.

machingo.com’da kullandığımız zorunlu çerezler haricindeki çerezlerin kullanılması, kullanıcılın açık rızalarına bağlı olup, kullanıcılar rızaya ilişkin tercihlerini istedikleri zaman değiştirme hakkına sahiptir.

Çerez Çeşitleri:

1. Kullanım Süresine Göre Çerezler: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

2. Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler, machingo.com tarafından oluşturulan çerezlerdir.machingo.com site adresi ,adres çubuğunda gösterilir. Üçüncü taraf çerezler ise iş ortağımız olan diğer siteler tarafından oluşturulur. Bu siteler, machingo.com sayfasında gördüğünüz reklam veya resim gibi içeriğin bir kısmına sahiptir.

3. Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler:

Zorunlu Çerezler: Zorunlu çerezler, internet sitesinin çalışması ve amaçlandığı gibi kullanılabilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezler, güvenliği iyileştirme, aramaları kaydetme, oturum açma veya benzer işlevlerin kullanılmasına imkân tanır ve pazarlama faaliyetleri amacıyla kullanılmazlar. Söz konusu çerezler bilgi toplumu hizmetinin (oturum açma, form doldurma, ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadır. Söz konusu çerezler tarayıcı oturumunuz bittiğinde sona erer ve o tarayıcı oturumu sırasındaki eylemlerinizle bağlantı kurmamıza olanak tanır.

Reklam ve Pazarlama Çerezleri: Reklam ve pazarlama çerezleri, ilgi alanlarınıza göre ve onlara uygun içerikler ile reklamların sunulması amacıyla kullanılır. Bu çerezler yoluyla elde edilen bilgiler, size ait diğer verilerle eşleştirerek ilgilerinize daha uygun içerikler ve  size özel kampanya ve ürünlerin size sunulmasını sağlar. Üçüncü taraf çerezler olan bu çerezler, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılmasına imkan tanır.

İşlevsel Çerezler: İşlevsel çerezler, tercihlerinize dayalı olarak site içeriğimizin sizin için bireyselleştirilmesine olanak sağlar. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup, cihazınızda … gün süreyle tutulmaktadır.

Çerez Hizmet SağlayıcıÇerez İsmiÇerez AmacıÇerez TipiÇerez Süresi
     
     

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Zorunlu Çerezler: Bu çerezler, internet sitesinin çalışması ve amaçlandığı gibi kullanılabilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezler, güvenliği iyileştirme, aramaları kaydetme, oturum açma veya benzer işlevlerin kullanılmasına imkân tanır ve pazarlama faaliyetleri amacıyla kullanılmazlar. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Reklam ve Pazarlama Çerezler: Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından  profilinizin çıkarılması ve ilgi alanlarınıza göre ve onlara uygun içerikler ile reklamların tarafınıza sunulması amacıyla kullanılır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel Çerezler: Bu çerezler, tercihlerinize dayalı olarak site içeriğimizin sizin için bireyselleştirilmesine olanak sağlamak amacıyla kullanılır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız

machingo.com internet sitesinde çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre İnönü Mah.Gebze Güzeller Osb Mahallesi Nursultan Nazarbayev Sk. No: 14 Gebze/Kocaeli adresine iletebilir. Detaylı bilgi için internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.