Artırılmış Gerçeklik ve Uzaktan İş Birliği

Teknolojiye Uyum Sağlayan Firmalar Daha Hızlı Büyüyor

Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi, günümüzde geleceği şekillendiren teknolojik gelişmelerin başında geliyor.

Hangi sektörde yer alırsa alsın, tüm işletmeler sürekli olarak operasyon süreçlerini iyileştirmenin yollarını arar. Şüphesiz ki, teknolojik gelişmeleri ve trendleri yakından takip eden firmalar rakiplerini hızlıca geride bırakır ve endüstrilerinde sahip oldukları yeri sağlamlaştırır.

Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi, günümüzde geleceği şekillendiren teknolojik gelişmelerin başında geliyor. Uzaktan iş birliği imkânı yaratarak, şirketlerin hem bütçelerin hem de zamanlarından tasarruf etmesini sağlayan AR teknolojisi, dünyada birçok endüstri tarafından çoktan benimsenmiş durumda. Hem dünyada hem de ülkemizde, her geçen gün daha çok firma operasyon faaliyetlerinin temel itici güçlerinden biri olarak AR teknolojisi kullanıyor. AR – Uzaktan Destek Çözümleri, endüstrilerin karşılaştığı en büyük zorluklara çözümler sunarak sınırların ötesinde, oldukça büyük bir etki yaratıyor. Peki; iş birliğinden iş verimliliğine, şirketler AR-Uzaktan Destek teknolojisini kullanarak neler yapabiliyor?

1. Uzaktan İletişim Geliştirmesi
Artırılmış Gerçeklik; aynı konu üzerinde çalışan, farklı konumlardaki uzmanları ve saha çalışanlarını aynı hedef üzerinde bir araya getiriyor. Uzaktan iletişim araçları, ekiplerin sınırların ötesinde iletişim kurmasını kolaylaştırarak, aynı iş üstünde, aynı anda çalışmasına olanak sağlıyor. Yerli bir girişim olan “VSight Remote” gibi uzaktan iletişim yazılımları sayesinde, saha çalışanları önemli bilgi ve talimatlara ulaşmak için dünyanın diğer ucundaki bir uzmanın sahaya ulaşmasını beklemek zorunda kalmıyor. 

2. Acil Durum Yardımı
Tehlikeli endüstri alanında faaliyet gösteren işletmelerin, makine parkurlarında gelişen arıza ve duraksamalar, yalnızca iş akışını etkilemek ile kalmıyor, aynı zamanda insan yaşamı için ölümcül olabilecek riskler yaratıyor. Tam da bu noktada, Artırılmış Gerçeklik yazılımları devreye giriyor ve kritik sorunların üstesinden gelmek için konunun uzmanı olan kişileri saha çalışanları ile buluşturuyor. Kritik durumlarda gerçek zamanlı, hızlı rehberlik ve yardım, bireysel hatalara bağlı riskleri azaltarak, görev verimliliğini artırıyor ve süre kesintisini en aza indiriyor.

3. Denetim Opsiyonları
Artırılmış Gerçeklik yazılımları sayesinde uzmanlar saha çalışanları tarafından gerçekleştirilen görevleri gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor, performansları uzaktan değerlendirebiliyor ve çevreyi sanal olarak gezebiliyor. Bu yöntem hem operasyon hem de ekipman denetimlerinin uzaktan gerçekleştirilmesini de mümkün kılıyor. Denetim datalarını otomatik olarak kaydedebiliyor.

KAYNAKÇA

1.Pack World