AB’den Enerji Verimliliği Anlaşması

Avrupa Birliği Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu arasında enerji verimliliği yönetmeliğine yönelik gerçekleştirilen müzakerelerde anlaşmaya varıldı.

Anlaşma ile AB üye ülkelerinde nihai enerji tüketiminin 2030’a kadar yüzde 11,7 azaltılması hedefleniyor. Bu anlaşma, üye ülkeler için toplu biçimde bağlayıcı olacak ve üye ülkelerin hedefe ulaşmaları için bazı esneklikler sağlanacak. Anlaşma kapsamında, nihai enerji tüketimi için yıllık enerji tasarrufu hedefi 2024’ten 2030’a kadar kademeli olarak artırılacak. Üye ülkeler, bu dönemde nihai enerji tüketimlerinde yıllık ortalama yüzde 1,49 tasarruf sağlayacak ve bu oran 2030 bitiminde yüzde 1,9’a çıkarılacak.

Kamu sektörü de enerji tasarrufunda örnek davranış sergileyecek. AB ülkelerinde her yıl kamu kurumlarına ait binaların toplam yüz ölçümlerinin en az yüzde 3’ünün restore edilmesi gerekecek. Öte yandan AB ülkelerinde 45.000’den fazla nüfusa sahip büyük bölgelerde belediyelerin yerel ısıtma ve soğutma sistemlerini teşvik etmesi de planlanıyor. Plan kapsamında 2050 yılına kadar tamamen karbonsuz bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin tedarik edilmesi hedefleniyor. Belirlenen hedefe ulaşmak için bu süreçte doğal gaz kullanarak çalışan ve yüksek verimli kojenerasyon üniteleri desteklenecek. Ancak, bu tür sistemlerde yeni ısı üretim kapasiteleri için fosil yakıt kullanımı yasaklanacak.

Anlaşma doğrultusunda enerji verimliliği finansmanı konusunda da yatırım miktarlarının artırılması planlanıyor. AB ülkeleri, enerji verimliliği için yenilikçi finansman modellerini teşvik edecek ve yeşil kredi ürünlerini destekleyecek. Bu kapsamda enerji verimliliği yatırımlarının hacminin raporlanması da zorunlu hale getirilecek.

Uyuşmazlıkların çözümü için ilgili taraflara teknik ve finansal yardımların sağlanması ve mahkeme dışı mekanizmaların oluşturulması gibi planlar da uygulamaya konulacak. Avrupa Birliği’nin yeni Enerji Verimliliği Direktifi kapsamında şirketlerin enerji verimliliği konusunda daha fazla teşvik edilmesi de hedefleniyor. Bu kapsamda yıllık enerji tüketimi 85TJ’yi aşan KOBİ’ler de dahil olmak üzere tüm işletmeler, bir enerji yönetim sistemi uygulamak zorunda kalacak. Ayrıca, yıllık tüketimi 10TJ’yi geçen işletmeler için enerji denetimleri düzenlenecek. Yeni kuralların yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerin bunu resmen onaylaması gerekiyor.

Kaynak: İstanbul Sanayi Odası.