AB, Temiz Enerji Geçişi için Yenilenebilir Hidrojeni Teşvik Ediyor

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nde (AB) yenilenebilir hidrojeni tanımlamak ve emisyon azaltımında kullanılacak metodolojiyi belirlemek için yeni kural tekliflerini sundu.

İlk kanun teklifi, hidrojen, hidrojen bazlı yakıtlar veya diğer enerji taşıyıcıların hangi koşullar altında biyolojik olmayan yenilenebilir yakıt olarak kabul edilebileceğini tanımlıyor. Teklif, AB’nin Yenilenebilir Enerji Direktifi’nde belirtilen hidrojen için “eklenebilirlik” ilkesine de açıklık getiriyor. Bu kapsamda hidrojen üretecek elektrolizörlerin yeni yenilenebilir enerji şebekelerine bağlanması gerekecek. Ancak şebekeye bağlı elektrolizörleri kullanan hidrojen üreticilerinin ya kendi yenilenebilir enerjilerini üretmeleri ya da yenilenebilir enerji için Enerji Tedarik Anlaşması (Power Purchase Agreement, PPA) imzalamaları gerekecek.

Hidrojen projeleri için düzenlemelerin uygulanması aşamalı bir şekilde gerçekleştirilecek. Kurallar zaman içinde giderek daha katı hale gelecek şekilde yenilenecek. İlk etapta 1 Ocak 2028’den önce faaliyete geçecek hidrojen projeleri için “eklenebilirlik” gerekliliklerinin sağlanması hedeflenecek. 1 Ocak 2030’a kadar hidrojen üreticileri, aylık bazda sözleşmeli yenilenebilir enerji kaynaklarına uygun olarak hidrojen üretimlerini eşleştirebilecekler. Bu, güneş veya rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak hidrojen üretmeleri ve ürettikleri hidrojen miktarının sözleşmeli yenilenebilir enerji kaynaklarıyla eşleşmesini sağlamaları anlamına geliyor.

Deniz suyunda korozyon ve mikroorganizmalar bulunduğundan hidrojen elde etmek oldukça zor. Bu sorun aşılsa bile deniz suyundan hidrojen elde edildiğinde zehirli klorür açığa çıkıyor. Ancak RMIT’deki bilim insanları kloru açığa çıkarmadan, doğrudan deniz suyundan yüksek verimli, düşük maliyetli yeşil hidrojen üretimi için yeni bir yöntem geliştirmeyi başardı. Deney kapsamında hidrojen ve oksijen moleküllerinden oluşan hidroksil anyonları anodik potansiyele sahip oksijen moleküllerine oksitlendi ve süreç büyük miktarlarda hidroksil ürettiği için klor miktarını azalttı.

Kaynak: İstanbul Sanayi Odası.