AB Ağır Vasıtaların Emisyonlarını Azaltmaya Hazırlanıyor

Avrupa Komisyonu, ağır vasıtalar ve şehir içi ulaşımda kullanılan otobüslere yönelik 2030’dan itibaren sıfır emisyona sahip olmasını şart koşan teklifi sundu.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın bir parçası olarak ulaşım sektöründe de yeni düzenlemelere gidiyor. Kamyon ve otobüs gibi ağır vasıtaların karbon emisyonlarının 2040’a kadar yüzde 90 oranında düşürülmesi ve tüm yeni şehir içi otobüslerin 2030’dan itibaren sıfır emisyona sahip olmasını şart koşan teklifi sundu.

Yasa teklifiyle, ulaşım sektörünü Avrupa Birliği’nin (AB) 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu hale getirmek ve ithal fosil yakıtlara olan talebi azaltmak amaçlanıyor.

Teklifin onaylanması halinde, ağır vasıtaların karbon emisyonlarının 2030’a kadar yüzde 45, 2035’e kadar yüzde 65 ve 2040’a kadar yüzde 90 oranında düşürülmesi hedeflenecek. Avrupa ülkelerinde şehir içlerinde faaliyet gösteren tüm yeni otobüsler ise 2030’dan itibaren sıfır emisyonlu olacak.

Toplam AB sera gazı emisyonlarının yüzde 6’sı ve karayolu taşımacılığından kaynaklanan emisyonların yüzde 25’i ağır vasıtalar ile otobüslerden kaynaklanıyor.

Başta nakliye olmak üzere ağır vasıtaların emisyonları, COVID-19 salgınının başladığı 2020 yılı hariç, 2014 yılından bu yana her yıl artıyor ve karayolu taşımacılığında talebin daha da artacağı beklentisi acilen harekete geçilmesi gerektiğini gösteriyor.

AB’deki ağır vasıtaların büyük çoğunluğu şu anda içten yanmalı motorla ve büyük ölçüde dizel gibi ithal fosil yakıtlarla çalışıyor. Bu durum, AB de enerji bağımlı oluştururken enerji piyasalarının da oynaklığına neden oluyor.

Yasa teklifinin hayata geçirilmesi için yatırımların, sıfır emisyonlu araçlar ile şarj ve yakıt istasyonu altyapısına yönlendirilmesi gerekiyor. Komisyon, ağır vasıtaların yeşil dönüşümünü desteklemek ve gerekli şarj altyapısını geliştirmek için Alternatif Yakıtlar Altyapı Yönetmeliği’ni sunmuştu. Yönetmelik kapsamında, elektrik araçların şarjı için her 60 kilometrede bir ve hidrojen yakıt ikmali için her 150 kilometrede bir olmak üzere otoyollarda düzenli aralıklarla şarj ve yakıt doldurma noktaları kurulması önerilmişti.

Ağır vasıtalara ve otobüslere yönelik düzenleme, Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler tarafından müzakere edilecek. Mutabakat sağlanması halinde düzenleme onaylanarak hayata geçirilecek.