2022’nin 3. Çeyreğinde Türk Girişimleri 97 Milyon Dolar Yatırım Aldı

StartupCentrum’un yayınladığı rapora göre 2022 yılının 3. çeyreğinde Türkiye Startup Ekosisteminde, 74 girişim, 202 yatırımcıdan 97 Milyon Dolar Yatırım yatırım aldı. Bu çeyrekle beraber 2022 yılında şu ana kadar 232 yerli girişim 1,49 Milyar Dolar yatırım toplamış oldu.

2022 yılının 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yatırım sayısı 91’den 74’e yaklaşık %18 düştü. Yatırım Yatırım miktarı ise 114 Milyon Dolar’dan 97 Milyon Dolar’a yaklaşık %15 düştü.

2022 yılı dünya genelinde daralan ekonomilerin ve faiz politikalarının sonucunda startup yatırımlarının azaldığı bir yıl oldu. Yılın ilk yarısında Türkiye bu düşüş eğiliminden pek etkilenmemiş gözüküyordu. Ancak dünyadaki bu gerilemenin Türkiye’yi geçtiğimiz 3 ayda etkilediği görülüyor.

2022 yılının 3. çeyreğine dair raporda yer alan genel başlıklar ise;

  • Yatırım adedi ve miktarının çeyrek analizi
  • Yatırım yapılan şehirler
  • En çok yatırım alan sektörler
  • Yatırım aşamaları (aşamaların yatırım adedi/miktarı, medyan ve ortalama yatırım miktarı)
  • Yatırım turları sayısı (bu çeyrek ilk yatırmını alan girişimlerin sayısı)
  • Kitle Fonlaması (Kaç platformda ne kadar yatırım yapıldı, yatırım alan girişimlerin sektörleri ve şehirleri)
  • Yatırımcılar (Kurumsal ve bireysel yatırımcıların liderlik ettiği turların dağılımı, yerli ve yabancı yatırımcıların sayısı ve yatırımcı tipleri)
  • Girişimlerin kaç kurucu ortağı olduğu ve Kurucu ortakların cinsiyetleri
  • Ekosistemdeki İkincil İşlemler
  • Türk diasporası

Yatırım Aşaması ve Yatırım Turu

Geçtiğimiz 3 ayda yapılan 74 yatırımın 63’ü yani %85’i tohum aşamasında gerçekleşti. Bu 63 yatırım turunda 29,3 Milyon Dolar yatırım yapılırken yatırımların medyanı 339 Bin Dolar oldu.

Geçtiğimiz çeyrekte ileri aşamada 4 girişim yatırım aldı. Bu girişimlerden ikisi ilk kez yatırım aldılar. Bu girişimler Uçtan uca fulfillment hizmeti sağlayan Oplog ve Şifreleme teknolojileri ve dijital güvenlik alanında yüksek teknoloji ürünleri geliştiren Procenne oldu.

Geçtiğimiz çeyrekte yatırım alan girişimlerin %65’i (48 girişim) ilk kez yatırım aldı. İlk yatırımını alan girişimlere yapılan yatırım miktarları 4 Bin Dolar’dan 11 Milyon Dolar’a değişen geniş bir aralıkta seyir ediyor. Ayrıca geçtiğimiz çeyrekte ilk yatırımını alan girişimlerin medyan yatırım miktarı 230 Bin Dolar olarak karşımıza çıkıyor. Yılın ilk yarısında ise ilk yatırımını alan girişimlerin medyan yatırım miktarını 251 Bin Dolar seviyelerinde görmüştük.

Diğer tarafta ekosistemde kadın kurucu ortakları incelediğimizde 2022’nin üçüncü çeyreğinde yatırım alan 74 girişimin %28’inde en az 1 kadın kurucu ortağı olduğunu görüyoruz. Bu girişimler geçtiğimiz çeyrekte toplam 25.2 Milyon Dolar yatırım aldı.

Sektörler

2022 yılının üçüncü çeyreğinde yatırım adetinin sektör dağılımında Yapay zeka & Makine Öğrenmesi sektörü liderliğe geçti. Yapay zeka & Makine Öğrenmesi sektörünü E-ticaret, Eğitim, Oyun ve Lojistik sektörü izledi. Geçtiğimiz 3 ayda en çok fonlanan ilk 3 sektör ise 8 yatırım turu ile yapay zeka ve makine öğrenimi birinciliği, 6 yatırım turu ile E-ticaret sektörü ikinciliği ve 5’er yatırım turu ile Oyun, Eğitim ve Lojistik dikeyleri üçüncülüğü paylaştı.

2022 yılının üçüncü çeyreğinde fon miktarı büyüklüğünün sektör dağılımını incelediğimizde ise ilk üçü alışık olmadığımız Lojistik, E-ticaret ve İleri Malzeme Teknolojileri sektör dikeyleri

en yüksek fon miktarını paylaştı.

2022’nin üçüncü çeyreğinde en yüksek fonlama miktarına ulaşan lojistik ve tedarik zinciri dikeyinde çalışan 5 girişim 29,2 Milyon Dolar yatırım aldı. Öne çıkan girişimler ise Logiwa, Oplog ve Tırport oldu.

Geçtiğimiz çeyrekte en yüksek ikinci fonlama miktarına ulaşan e-ticaret dikeyinde çalışan 6 girişim 17,6 Milyon Dolar yatırım aldı. Son olarak İleri malzeme teknolojileri dikeyinde çalışan 1 girişim 12,8 Milyon Dolar yatırım aldı. Bu yatırım ise Laboratuvar ortamında kimyasal, kristalografik ve ontolojik olarak elmas üretimi gerçekleştiren Appsilon’a ait.

Yatırım adeti olarak en çok yatırım alan yapay zeka ve makine dikeyi toplam yatırım miktarına bakıldığında ilk 5’in dışında kalıyor. Öte yandan son dönemde ekosistem yatırımlarını domine eden oyun sektörüne bu çeyrekte 10 Milyon Dolar’dan daha az yatırım yapıldı.

Şehirler

2022’nin 3. çeyreğinde yatırım alan girişimlerin merkezlerini incelediğimizde Türkiye girişimcilik ekosisteminin giderek genişlediğini görüyoruz. Yakın zamanda yatırım turuna rastlanmadığımız Konya ve Isparta’da yer alan girişimlerin yatırım turlarına şahit olduk. Geçtiğimiz çeyrekte yatırım alan girişimlerin merkezlerinin dağılımına baktığımızda 9 şehirde yatırım yapıldığını görüyoruz. Yatırım alan 74 girişimin 53’nün merkezi İstanbul’da yer alıyor. İstanbul’da yer alan girişimlerin yatırım miktarına bakıldığında ise 81,23 milyon dolar yatırım aldıkları gözüküyor. Şehirlere göre yatırım alan girişim sayısında İstanbul’un hemen ardından 9 girişim ile Ankara ve 5 girişim ile İzmir geliyor.